Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Γραφείο
Τηλέφωνο
e-mail
Καθηγητές
ΚΕΚΤ/304
210 414 2189
seraina@unipi.gr
ΚΕΚΤ/330
210 414 2185
antzoul@unipi.gr
Απέργης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
ΚΕΚΤ/329
210 414 2429
napergis@unipi.gr
ΚΕΚΤ/332
210 414 2142
nkourog@unipi.gr
Μαλλιαρόπουλος Δημήτριος
(μερικής απασχόλησης)
ΚΕΚΤ/334
210 414 2383
dmalliar@unipi.gr
ΚΕΚΤ/332
210 414 2188
npittis@unipi.gr
Σκιαδόπουλος Γεώργιος 
(άδεια παράλληλης απασχόλησης από 10/10/2023 έως και 15/12/2023)
ΚΕΚΤ/301
210 414 2363
gskiado@unipi.gr
ΚΕΚΤ/301
210 414 2193
pstaik@unipi.gr
ΚΕΚΤ/329
210 414 2155
cstefana@unipi.gr
ΚΕΚΤ/303
210 414 2187
manolis@unipi.gr
Αναπληρωτές Καθηγητές
Γρ. Λαμπράκη 126/ 7ος όροφος
210 414 2551
anthropel@unipi.gr
ΚΕΚΤ/331
210 414 2227
dvoliotis@unipi.gr
ΚΕΚΤ/330
210 414 2464
dkyr@unipi.gr
ΚΕΚΤ/333
210 414 2135
georgios.skoulakis@unipi.gr
Επίκουροι Καθηγητές
ΚΕΚΤ/331
210 414 2136
pasimako@unipi.gr
ΚΕΚΤ/333
210 414 2341
englezos@unipi.gr
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Γονιδάκης Φραγκίσκος
Δελής Παναγιώτης
pandelis@unipi.gr
Μπούρας Χρήστος
cbouras2001@yahoo.com
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Καραναστάσης Δημήτριος
dkaranastasis@unipi.gr
Χαραμής Ελευθέριος
elcharamis@unipi.gr
Αντύπας Αντώνης
aantypas@unipi.gr
Διαμαντοπούλου Λυδία
diamantopoulou.ly@gmail.com
Ευστρατίου Παύλος - Μιχαήλ
pefstrat@law.uoa.gr
Κατσάς Θεόδωρος
th.katsas@mppartners.gr
Παπαδοπούλου Ρεβέκκα – Εμμανουέλα
manpapad@law.uoa.gr
Σαμαρτζής Γεώργιος
gsamartzis@unipi.gr
Σταματίου Θεόδωρος
theostam@unipi.gr
Σύρμος Θωμάς
syrmos@unipi.gr
Τούντας Κανέλλος
kstoudas@aua.gr
Τσιμπανούλης Δημήτριος
d.tsibanoulis@tsibanoulis.gr
Γραμματεία
ΚΕΚΤ/116
grad-in@unipi.gr, xrh-secr@unipi.gr
Παπαδάκη Ελένη,
Προϊσταμένη Γραμματείας
ΚΕΚΤ/116
210 414 2090
xrh-secr@unipi.gr
Παχή Βάσω 
ΚΕΚΤ/116 
210 414 2093
xrh-secr@unipi.gr
Εφεντάκη Χριστίνα 
ΚΕΚΤ/116
210 414 2184
xrh-secr@unipi.gr
Καραγκούνη Ελένη
ΚΕΚΤ/116
210 414 2226
xrh-secr@unipi.gr
Κυφωνίδου Σοφία
(Γραμματεία Μεταπτυχιακού)
ΚΕΚΤ/328
210 414 2153
bankfin@unipi.gr
Γραφείο Προέδρου
ΚΕΚΤ/328
Αποστόλου Λιάνα, Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΚΕΚΤ/328
210 414 2183
lapost@unipi.gr
Περαντωνάκη Ειρήνη, Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΚΕΚΤ/328
210 414 2323
eperan@unipi.gr
Χριστοδούλου Θεοδώρα
(μετά τις 15:00)
ΚΕΚΤ/328
210 414 2156
tchrist@unipi.gr
Fax
210 414 2341
Τεχνική Υποστήριξη Εργαστηρίου
ΚΕΚΤ/325
Αμανατίδης Λάζαρος
ΚΕΚΤ/325
lamanatidis@unipi.gr