Εργαστήριο “Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικού Δικαίου”

«Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR, www.iffr.gr)  είναι Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας  το οποίο είναι και το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αποτελεί ένα υψηλότατου επιπέδου φορέα εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικού Δικαίου ο οποίος αξιοποιεί την υφιστάμενη επιστημονική έρευνα αιχμής, αλλά και δημιουργεί νέα γνώση μέσα από την έρευνα των διεθνώς καταξιωμένων Μελών του (Fellows) για να απαντάει σε πρακτικά ερωτήματα και ανάγκες των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Σκοπός του είναι να φέρει σε επαφή την ακαδημαϊκή γνώση με τον χώρο των επιχειρήσεων και των αγορών σε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (asset pricing), διαχείρισης κινδύνων (risk management), διαχείρισης χαρτοφυλακίων (asset management), εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance), τραπεζικής (banking), τραπεζικού δικαίου (banking law) και θεσμικού πλαισίου χρηματαγορών (capital markets law).

Το IFFR λειτουργεί με κριτήρια αριστείας ώστε να πετύχει τους στόχους του προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.  Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα υψηλού επιπέδου, προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε στελέχη οργανισμών και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κάνοντας χρήση των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων.  Παράλληλα, διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια με διεθνώς αναγνωρισμένους προσκεκλημένους ομιλητές σε επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες.  Αν και εδρεύει στην Ελλάδα, ο προσανατολισμός του IFFR είναι διεθνής.  Προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, έχει ήδη καταρτίσει ομάδα Academic & Professional Fellows, οι οποίοι είναι διεθνώς καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από κορυφαία πανεπιστήμια

Κάντε κλικ εδώ για το Δελτίο Τύπου αναφορικά με την ίδρυση του IFFR. Αναλυτική περιγραφή του Σκοπού, των Μελών και των Δραστηριοτήτων του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.iffr.gr

 

ΦΕΚ εργαστηρίου (ΦΕΚ B’ 2741/10-7-2018)

Εκλογή Διευθυντή για τα Εργαστήριο «Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικού Δικαίου»  ΦΕΚ 562 Υ.Ο.Δ.Δ.-19.07.2021