Διδακτορικό – Αρχική

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διαθέτει ένα αυστηρώς δομημένο και λεπτομερώς σχεδιασμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, που λειτουργεί στα πρότυπα των αντίστοιχων διεθνών προγραμμάτων υψηλούς κύρους.

Λεπτομέρειες και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δίνονται στους συνδέσμους στο δεξιό μέρος της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες και για μια πρώτη γνωριμία με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον διευθυντή του προγράμματος Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Ανθρωπέλο στο anthropel@unipi.gr.