Προπτυχιακά Μαθήματα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την ΕΘΑΑΕ – Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική
Επιλογή
Επιλογή

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή