Προπτυχιακά Μαθήματα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την ΕΘΑΑΕ – Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

 

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική – ΧΡΟΙΚ 07
Παράγωγα Αξιόγραφα – ΧΡΠΑΞ01
Επιλογή
Επιλογή

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία – ΧΡΘΕΡ 01
Τραπεζική – ΧΡΤΡΑΠ 01
Επιλογή
Επιλογή

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – ΧΡΧΡΗ 21
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή