Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

20-05-19 web.xrh 0 comment

Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου


ΧΡΠΘΧ 01

Διδάσκων: Δ. Μαλλιαρόπουλος, Γ. Σκιαδόπουλος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

 


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία