Υπηρετούμε την Επιστήμη της Χρηματοοικονομικής
και τους φοιτητές μας από το 1990 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει σπουδές που εξασφαλίζουν γνώσεις, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικά δικαιώματα στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής, της Οικονομίας και της Λογιστικής. Το Τμήμα χαίρει σημαντικής αναγνώρισης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

#1

1οι οι φοιτητές μας στα τελικά του CFA Institute Research Challenge, για τρία έτη: 2019, 2020 και 2024.

#17

17ο στην παγκόσμια κατάταξη, στα Τμήματα Χρηματοοικονομικής, με βάση τη REPEC ( Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis)

#302

302ο στην παγκόσμια κατάταξη του Arizona State University με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων στα 4 κορυφαία περιοδικά χρηματοοικονομικής μεταξύ 795 πανεπιστημίων με τουλάχιστον 1 δημοσίευση στα εν λόγω περιοδικά

#34

34 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος

#27

27 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου μεταπτυχιακού μας

#14

14 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου ελληνικού μεταπτυχιακού στην Χρηματοοικονομική για νομικούς