Διδακτορικό και Ακαδημαϊκό Σεμινάριο

Διδακτορικό Σεμινάριο

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής διεξάγει δύο σεμινάρια. Το ένα (που φέρει τον τίτλο «διδακτορικό σεμινάριο») αφορά αποκλειστικά το διδακτορικό πρόγραμμα και πρωταγωνιστές είναι οι φοιτητές του. Σε αυτό παρουσιάζουν, ενώπιον των συμφοιτητών τους και καθηγητών του Τμήματος, μέρος της ερευνητικής εργασίας τους και τις εξελίξεις στον κλάδο που μελετούν. Το σεμινάριο γίνεται κάθε εξάμηνο και η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτό είναι υποχρεωτική. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: Οι μεν φοιτητές λαμβάνουν εποικοδομητικά σχόλια και δημιουργικές προτάσεις που βοηθούν στη συγγραφή καλύτερης διατριβής, ενώ παράλληλα αποκτούν εμπειρία σε παρουσιάσεις μπροστά σε ένα απαιτητικό ακροατήριο. Οι δε καθηγητές, έχουν συνεχώς πλήρη εικόνα για την πρόοδο των διδακτορικών φοιτητών με βάση την οποία γίνεται και η γενικότερη αξιολόγησή τους.

Το δεύτερο σεμινάριο είναι το διεθνές ακαδημαϊκό σεμινάριο του Τμήματος, που διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία από το 2005. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο, όπου προσκεκλημένοι ομιλητές από διεθνούς φήμης ιδρύματα παρουσιάζουν την ερευνητική τους δραστηριότητα (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ). Η συμμετοχή των διδακτορικών φοιτητών στο σεμινάριο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντική, γιατί μέσω αυτού έρχονται σε επαφή με την έρευνα υψηλού επιπέδου και παίρνουν πολλαπλά ερεθίσματα τόσο σε θεματολογία, όσο και σε τεχνικές. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι στα πλαίσια του εν λόγω σεμιναρίου, οργανώνονται κατ’ ιδίαν συναντήσεις των διδακτορικών φοιτητών με τους προσκεκλημένους ομιλητές. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να λάβουν παρατηρήσεις και σχόλια για την ερευνητική τους δουλειά από διεθνώς αναγνωρισμένους καθηγητές και ερευνητές. Τα συνεπακόλουθα οφέλη είναι πολύτιμα.

Διδακτορικό Σεμινάριο

Το ανοικτό σεμινάριο θα αποτελεί ένα forum το οποίο αποσκοπεί να φιλοξενήσει:

  • Διαλέξεις από πανεπιστημιακούς δασκάλους, οι οποίοι μετά από πρόσκληση θα φιλοξενούνται για μία ως δύο διαλέξεις. Σκοπός είναι να παρουσιάσουν μια επισκόπηση ενός ερευνητικού πεδίου της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, αλλά και εργαλεία της εφαρμοσμένης μαθηματικής επί των παραπάνω. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν  διαφορετικά πεδία έρευνας αλλά και να αναπτύξουν τα αναλυτικά τους εργαλεία
  • Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών του οικείου τμήματος, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων έναντι του τμήματος.  Δύναται να φιλοξενούμε  διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές συναφών τμημάτων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επικοινωνίας ιδεών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • Παρουσιάσεις στελεχών της αγοράς με σκοπό να παρουσιάσουν τις τρέχουσες εξελίξεις, προκλήσεις αλλά και το ρυθμιστικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα στελέχη αλλά κυρίως να λάβουν γόνιμες ιδέες για ακαδημαϊκή έρευνα.

Σε ποιους απευθύνεται: Το ανοικτό σεμινάριο απευθύνεται στους διδακτορικούς φοιτητές του οικείου τμήματος. Επίσης, είναι ανοιχτό για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των ΠΜΣ του Τμήματος.