Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας:

  • Γραμματεία Τμήματος στον 1ο όροφο (Γραφείο 116):
    • Καθημερινά: έως τις 3:00μμ
  • Γραμματεία μεταπτυχιακού στον 3ο όροφο (Γραφείο 328):
    • Καθημερινά έως και τις 3:00μμ

☎ 210 4142093, 210 4142184, 210 4142090
✉ grad-fin@unipi.gr, xrh-secr@unipi.gr
Fax: 210 4142331

Έντυπα Αιτήσεων για Φοιτητές-τριες και Αποφοίτους

Αίτηση Πιστοποιητικού ΠΜΣ 

Στην παραπάνω αίτηση μπορείτε να επιλέξετε Μεταπτυχιακό (ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική», ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών και Μονάδων»), αν είστε Φοιτητές ή Απόφοιτοι, και τον τύπο του Πιστοποιητικού (Πιστοποιητικό Σπουδών, Αναλυτική Βαθμολογία, Πιστοποιητικό Στρατολογίας, Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών, Αναλυτική Βαθμολογία Περάτωσης, Αντίγραφο Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία Διπλώματος), είτε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στο ελεύθερο πεδίο.

Αίτηση Έκδοσης Τιμολογίου

Χάρτης

Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κτηριακό Συγκρότημα Νίκαιας Πανεπιστημίου Πειραιώς