Το 1ο Τμήμα στην Ελλάδα στις Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατετάγη 1ο ανάμεσα στα ελληνικά ακαδημαϊκά τμήματα του ευρύτερου χώρου των Οικονομικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης ως προς τη διεθνή επίδραση της παραγόμενης έρευνας, σύμφωνα με την IDEAS.

https://ideas.repec.org/top/top.greece.html

Η IDEAS είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων βιβλιογραφικού υλικού αφιερωμένου στον ευρύτερο χώρο των Οικονομικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης. Περιλαμβάνει πάνω από 4.000.000 αντικείμενα (ερευνητικά άρθρα, δοκίμια εργασίας, κλπ). Η κύρια υποστήριξη που λαμβάνει για τη λειτουργία της προέρχεται από τη Federal Reserve Bank of St. Louis υπό την εποπτεία του dr. Christian Zimmermann,  Assistant Vice President of Research Information Services.