Μεταπτυχιακό – Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων

Συνέντευξη του Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, καθηγητή Νικολάου Κουρογένη, στην εκπομπή «ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ» των Νίκου Παρασκευά και Κωνσταντίνας Πετούση στο Κανάλι Ένα 90,4

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων»

(Master of Science (M.Sc.) in «Financial Management of Public Organizations and Units»)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» σκοπεύει:

 1. στη σημαντική ενίσχυση των ουσιαστικών προσόντων των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου,
 2. στην καλλιέργεια, την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών του δημοσίου τομέα και την κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος,
 3. στη σημαντική ενίσχυση της δυνατότητας της δημόσιας διοίκησης να στελεχώνει θέσεις σε φορείς της, οι οποίες απαιτούν σε βάθος κατανόηση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, και
 4. στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών και μονάδων μέσω της επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού τους.

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» περιλαμβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πλην μίας εβδομάδας κάθε εξάμηνο, κατά την οποία τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να πραγματοποιούνται τρεις διαλέξεις ανά εβδομάδα.

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Σπουδών

Κάντε αίτηση εδώ.

Υποβολή Αιτήσεων έως 15 Ιούνιου 2023

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός ΠΜΣ, είναι οι δέκα (10) τουλάχιστον συμμετοχές

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Α’ Εξάμηνο

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής
 • Διοικητική και Χρηματοοικονομική Λογιστική για τη Λήψη Αποφάσεων
 • Εφαρμοσμένες Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αρχές Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου

Β’ Εξάμηνο

 • Κυβερνήσεις, Μακροοικονομία και Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
 • Χρηματοδοτήσεις Έργων, Προμήθειες, Προϋπολογισμός και Έλεγχος στον Δημόσιο Τομέα
 • Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα
 • Εσωτερικός Έλεγχος Δημόσιων Οργανισμών και Υπηρεσιών

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

Α’ Εξάμηνο

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής
 • Διοικητική και Χρηματοοικονομική Λογιστική για τη Λήψη Αποφάσεων

Β’ Εξάμηνο

 • Κυβερνήσεις, Μακροοικονομία και Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
 • Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα

Γ’ Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένες Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αρχές Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου

Δ’ Εξάμηνο

 • Χρηματοδοτήσεις Έργων, Προμήθειες, Προϋπολογισμός και Έλεγχος στον Δημόσιο Τομέα
 • Εσωτερικός Έλεγχος Δημόσιων Οργανισμών και Υπηρεσιών