Νικόλαος Απέργης

17-03-17 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Νικόλαος Απέργης, Καθηγητής

B.Sc. (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1984))
M.Sc. in Economics (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1986))
Ph. D. in Economics ((Macroeconomics) (Fordham University, NY, (1992))
Γραφείο329
Τηλέφωνο(+30) 210.41.42.429
Emailnapergis@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:Εαρινό Εξάμηνο 2018- 2019
εκπαιδευτική άδεια

O Νικόλαος Απέργης πήρε το πρώτο του πτυχίο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1984. Έπειτα συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές και απέκτησε το πτυχίο Master’s στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) το 1986. Έπειτα έκανε διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Fordham στη Νέα Υόρκη από όπου απέκτησε το διδακτορικό του στα οικονομικά το 1992.

O Νικόλαος Απέργης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο οποίο υπηρετεί από το Μάρτιο του 2006. Είναι ειδικευμένος σε θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης σε Ανοικτή Οικονομία και ειδικότερα σε θέματα που διαπραγματεύονται εμπειρικά τα φαινόμενα των οικονομικών κύκλων (τα χαρακτηριστικά τους, τις αιτίες εμφάνισής τους καθώς και τις πολιτικές που απαιτούνται για την αποδυνάμωση των αποτελεσμάτων τους), την αποτελεσματικότητα της οικονομικής (νομισματικής και δημοσιονομικής) πολιτικής στο να επηρεάσει την πορεία του πραγματικού τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα ουσιώδεις πραγματικές μεταβλητές, όπως είναι η κατανάλωση, η επένδυση, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την σχέση μακροοικονομίας και αγορών χρήματος και κεφαλαίου (ποιοι μακροοικονομικοί παράγοντες επιδρούν στην πορεία των επιτοκίων και των τιμών των μετοχών), καθώς και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής σε καθεστώς ανοικτής οικονομίας (αποτελεσματικότητα των καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τι καθορίζει την σχέση μεταξύ επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών).

Έχει διδάξει σε διάφορα μέρη, όπως, το Fordham University (1988-1992), Manhattan College (1990-1991), στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1999-2001) και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2002-2006) τα μαθήματα της Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, της Θεωρίας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, καθώς και το μάθημα της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας. Επίσης διδάσκει και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όπου ταυτόχρονα είναι ο συντονιστής της περιοχής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.

Είναι εκδότης δύο διεθνών περιοδικών στα οικονομικά, του περιοδικού International Journal ofEconomic Research και του περιοδικού International Advances of Economic Research. Έχει επίσης διατελέσει κριτής διαφόρων ερευνητικών εργασιών από σημαντικά διεθνή οικονομικά περιοδικά όπως Economic Journal, Economic Letters, Journal of Macroeconomics, EuropeanEconomic Review, Atlantic Economic Journal, Manchester School. Έχει διεξάγει ερευνητική δουλειά με πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ενώ διάφορα άρθρα του (κυρίως μη τεχνοκρατικά) δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο και σε περιοδικά.

Έχει επίσης αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις στον χώρο του πανεπιστημίου, όπως πρόεδρος του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2002-2005), πρόεδρος του τμήματος Οικονοικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1999-2001), επιστημονικός υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1995-1999) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) από το 2003 έως το 2005.

Φωτογραφικό Υλικό

Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, Μάρτιος 2012

LSE Invited Speech: Οκτώβριος 2012

Συνέδριο στο Calgary Καναδά, Ιούνιος 2012