Τραπεζική Μικροοικονομική

27-06-18 web.xrh 0 comment

Τραπεζική Μικροοικονομική


ΧΡΤΜΙ01

Διδάσκων: Δ. Βολιώτης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην μικροοικονομική θεμελίωση της σύγχρονης τραπεζικής θεωρίας και της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση υποδειγμάτων που περιγράφονται σε περιβάλλον ασύμμετρης πληροφόρησης.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

1) Βασικές Μικροοικονομικές Έννοιες. Προτιμήσεις – Ωφέλεια – Συμπεριφορά του Καταναλωτή – Ζήτηση – Ελαστικότητα Ζήτησης – Ωφέλεια υπό καθεστώς Ρίσκου και Αβεβαιότητας – Συμπεριφορά του Παραγωγού – Οικονομίες Κλίμακός – Συνάρτηση Κερδών – Markup παραγωγού.

2) Δομή Τραπεζικού Τομέα, Υπόδειγμα Klein-Monti. Μονοπωλιακή Τράπεζα – Διάφορες μορφές Κόστους – Τέλειος Ανταγωνισμός – Δυοπώλιο Cournot – Δυοπώλιο με Ασύμμετρο Κόστος – Δυοπώλιο Stackelberg με γραμμικό κόστος

3) Η Τράπεζα ως Πάροχος Ρευστότητας, Υπόδειγμα Diamond-Dybvig. Ζήτηση για Ρευστές Αξίες – Τράπεζα ως Πάροχος Ρευστότητας – Βέλτιστη Ρευστότητα – Αρθρόες Αναλήψεις (bank runs) – Τρόποι Αντιμετώπισης

4) Ηθικός κίνδυνος. Βασικό Υπόδειγμα – Λύση με Συμμετρική Πληροφόρηση – Εισαγωγή Ηθικού Κινδύνου – Η Δεύτερη Βέλτιστη Λύση – Αριθμητικό Παράδειγμα

5) Δυσμενής Επιλογή. Βασικό Υπόδειγμα – Λύση με Πλήρη Πληροφόρηση – Λύση με Συμμετρική Πληροφόρηση – Συμμετρική Πληροφόρηση και Αποστροφή Ρίσκου – Αριθμητικό Παράδειγμα

6) Σηματοδότηση. Βασικό Υπόδειγμα – Μη ακριβή σήματα

7) Ατελή Συμβόλαια. Ορισμός –  Υπόδειγμα Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κεφαλαίου – Ατελή Συμβόλαια – Ατελή Συμβόλαια και Ιδιοκτησία

8) Η “Κατάρα του Νικητή”. Το Τραπεζικό Πρόβλημα – Βασικό Υπόδειγμα – Πιστοληπτικός Έλεγχος – Μονοπωλιακή Τράπεζα – Τραπεζικό Δυοπώλιο

9)  Χρήμα. Το διαγενεακό υπόδειγμα. Το διαγενεακό υπόδειγμα – Κεντρικός σχεδιαμσός – Χρυσός κανόνας – “Λογιστική” ισορροπία – Χρηματική ισορροπία –  Προφορά χρήματος – Χρηματικό υπόδειγμα με παραγωγή – Οι τράπεζες ως δημιουργοί ρευστότητας


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία