Εισαγωγή Στην Ασφάλιση

11-10-18 web.xrh 0 comment

Εισαγωγή Στην Ασφάλιση


ΧΡΕΑ01

Διδάσκων: Π. Ξένος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Στις σύγχρονες κοινωνίες, τα άτομα και τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ένα σύνολο ζημιογόνων ενδεχομένων τα οποία απειλούν την οικονομική τους ασφάλεια. Η διαδικασία του απαραίτητου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού βασίζεται στη οικονομική θεωρία του ανθρώπινου/πνευματικού κεφαλαίου, το οποίο εξασφαλίζει στους πολίτες το ανάλογο εισόδημα από εργασία. Οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει αυτό το επίπεδο διαβίωσης των σύγχρονων πολιτών πρέπει να αντιμετωπιστεί με σειρά ασφαλιστικών προϊόντων.
Όσον αφορά την κάλυψη των κινδύνων των επιχειρήσεων, τα ασφαλιστικά προϊόντα ταξινομούνται και αναλύονται σε βάθος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ασφαλισιμότητα των κινδύνων επιχειρήσεων και στους όρους και προβλέψεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα της αντεπιλογής και του ηθικού κινδύνου.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Το εισαγωγικό μάθημα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη μεθοδολογία  της διαχείρισης κινδύνων των φυσικών προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων, τόσο για τους ασφαλιστικούς όσο και για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Στο πρώτο μέρος της ύλης του μαθήματος τεκμηριώνεται ο αντικειμενικός  στόχος της διαχείρισης των κινδύνων που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων.

Στο δεύτερο μέρος η επικέντρωση είναι στους μηχανισμούς των ασφαλιστικών αγορών, οι οποίοι αποτελούν τους πιο παραδοσιακούς αλλά και πιο διαδεδομένους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.  Αναλύεται όλο το φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για τα φυσικά πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με στόχο την εξουδετέρωση των αντίστοιχων ζημιογόνων ενδεχομένων


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Μιλτιάδη Νεκτάριου, Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2014.