Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

12-04-23 web.xrh 0 comment

Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική


ΧΡΠΑΤ01

Διδάσκων:
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας:

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Η πρακτική άσκηση έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας έτσι την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση εμπειρίας σχετικής με το επάγγελμα, η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και η επαγγελματική ένταξη στον ίδιο ή σε παρόμοιο φορέα
  • Η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής άσκησης
  • Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
  • H κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για επιτυχή μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση

Περιεχόμενο του Μαθήματος

Η πρακτική άσκηση συμπληρώνει τις παρεχόμενες από το Πανεπιστήμιο θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, με την ενάσκηση των φοιτητών σε παραγωγικά εργασιακά περιβάλλοντα. Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Ανακοινώσεις σχετικά με την Πρακτική Άσκηση


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία