Φορολογική Λογιστική

03-07-18 web.xrh 0 comment

Φορολογική Λογιστική


ΧΡΦΟΛ01

Διδάσκων: Σ. Αναγνωστοπούλου, Κ. Χαλέβας
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

 


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Δείτε το περιεχόμενο του μαθήματος στο αρχείο .pdf: Φορολογική Λογιστική


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία