Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

07-01-21 web.xrh 0 comment

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής


ΧΡΧΡΗ06

Διδάσκων: Γκ. Χαρδούβελης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής (Διατριβή)
Εξάμηνο: 8ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα: Οικονομετρία, και γενικά καλή βαθμολογία στη διάρκεια των σπουδών

Σκοπός του Μαθήματος

Η διατριβή βοηθάει στην

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών


Περιεχόμενο της Διατριβής

Το θέμα της διατριβής αποτελεί επιλογή του φοιτητή/τριας. Θέματα στα οποία δύναται να πραγματοποιηθεί εμπειρική ανάλυση είναι συνήθως πιο βατά και πιο εύκολα. Συνιστάται (χωρίς αναγκατικά να απαιτείται) στους τελειόφοιτους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με πτυχιακή διατριβή να παρακολουθήσουν συγχρόνως και μάθημα επιλογής στην Οικονομετρία ή τουλάχιστον να έχουν ήδη παρακολουθήσει στο παρελθόν το μάθημα των Χρονοσειρών. Ο καθηγητής θα συζητά την πρόοδο του φοιτητή σε τακτική βάση.

Δείτε τη μορφοποίηση της διατριβής στο αρχείο .pdf


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία