Εργαστήριο Τραπεζικής

03-07-18 web.xrh 0 comment

Εργαστήριο Τραπεζικής


ΧΡΕΤΡ01

Διδάσκων: Δ. Καραναστάσης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εστιάζει στην εμπειρική βιβλιογραφία της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της αναμενόμενης υποστήριξης των κυβερνήσεων προς τις τράπεζες καθώς και σε παρουσιάσεις συναφών επιστημονικών άρθρων.
Στόχος είναι η καλλιέργεια κριτικής σκέψεως και η εξοικείωση με την εμπειρική βιβλιογραφία και τις πηγές πληροφοριών. Η εστίαση θα είναι σε θέματα όπως η κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων, η θεωρία του trade – off και του pecking order, οι παράγοντες καθορισμού της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, οι έμμεσες εγγυήσεις για το τραπεζικό χρέος και η επιρροή της πειθαρχίας της αγοράς στον χρηματοπιστωτικό τομέα.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Κεφαλαιακή Διάρθρωση: Εμπειρική Βιβλιογραφία
  • Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
   • Modigliani and Miller’s irrelevance proposition
   • Θεωρία Trade – off
   • Θεωρία Pecking order
  • Static Trade-off Έλεγχοι
  • Pecking Order Έλεγχοι
  • Dynamic Trade-off Έλεγχοι
  • Αναγνώριση των Παραγόντων Καθορισμού της Μόχλευσης
  • Νέοι Έλεγχοι για την Εύρεση των Παραγόντων Καθορισμού της Μόχλευσης
 2. Έμμεσες Εγγυήσεις για τον Τραπεζικό Δανεισμό
   • Έμμεσες Εγγυήσεις: θέματα εφαρμοζόμενων πολιτικών
   • Δυσμενής ανατροφοδότηση από την αξία του κρατικού χρέους στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και αντίστροφα
   • Οι Πιστοληπτικές Αξιολογήσεις σαν ένα έμμεσο μέτρο της αξίας των έμμεσων εγγυήσεων
 3. Πειθαρχία της Αγοράς στην Τραπεζική

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις του διδάσκοντα (eclass.unipi.gr)
 • Agca, S., De Nicolò, G., Detragiache, E., 2007. Financial reforms, financial openness, and corporate borrowing: international evidence. Working paper 07/186, IMF.
 • Andrade, G. and S. Kaplan, 1998 How Costly Is Financial (Not Economic) Distress? Evidence from Highly Leveraged Transactions That Became Distressed. Journal of Finance, 53, 1443- 1493.
 • Antweiler, W. and M. Frank, (2006), Do US Stock Markets Typically Overreact to Corporate News Stories?, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=878091
 • Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A.,Maksimovic, V., 2001. Capital structure in developing countries. Journal of Finance 56, 87–130.
 • Bradley, M., G. Jarrell, and E. H. Kim, 1984, On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence, Journal of Finance 39, 857-878.
 • Chirinko, R. and A. Singha, 2000, Testing Static Trade-off against Pecking Order Models of Capital Structure: A Critical Comment, Journal of Financial Economics, 58, pp. 417-425.
 • De Jong, A., R. Kabir and Nguyen, T., 2008, Capital structure around the world: The roles of firm- and country-specific variables, Journal of Banking and Finance, 32, 1954-1969.
 • Demirguc-Kunt, A., and V. Maksimovic, 1996. Stock Market Development and Firm Financing Choices. Word Bank Economic Review, 10, 341-369.
 • Demirguc-Kunt, A., and V. Maksimovic, 1998. Law, Finance and Firm Growth. Journal of Finance, 53, 2107-2137.
 • Demirguc-Kunt, A., Maksimovic, V., 1999. Institutions, financial markets and firm debt maturity. Journal of Financial Economics 54, 295–336.
 • Eckbo, B. E., Masulis R.W., Norli, Ø., 2008, “Security Offerings”, in B. E. Eckbo, ed.: Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, chap. 6 (Elsevier/North-Holland, Handbooks in Finance Series).
 • Fama, E., and K. French, 2002, Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt, Review of Financial Studies 15, 1-33.
 • Fama, E., and K. French, 2005, Financing decisions: Who Issues Stock?, Journal of Financial Economics 76, 549–582.
 • Fan, J., Titman, S., Twite, G., 2012. An International Comparison of Capital Structure and Debt Maturity Choices. Journal of Financial and Quantitative Analysis 47 (1), 23-56.
 • Faulkender, ,  Flannery,  M.,  Hankins,  K.  and  J.  Smith,  2012,  Cash  flows  and  leverage adjustments, Journal of Financial Economics 103(3), 632-646.
 • Fischer, E., Heinkel, R. and J. Zechner, 1989, Dynamic capital structure choice: theory and tests, Journal of Finance 44, 19–40.
 • Flannery, and  Rangan, K.,  2006,  Partial  adjustment  toward  target  capital structures, Journal of Financial Economics 79, 469–506.
 • Flannery, ,  and  K.W.  Hankins,  2011,  Estimating  dynamic  panels  in  corporate  finance Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1108684.
 • Frank, M. and V. Goyal, 2003, Testing the pecking order theory of capital structure, Journal of Financial Economics 67, 217–248.
 • Giannetti, ,  2003.  Do  better  institutions  mitigate  agency  problems?  Evidence  from corporate finance choices. Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 185–212.
 • Goldstein, R., N. Ju, and H. Leland, 2001, An ebit-based model of dynamic capital structure, Journal of Business 74, 483-512.
 • Graham, J., 2000, How big are the tax benefits of debt?, Journal of Finance 55, 1901-1941. Harris, M. and Raviv, A., 1991, The Theory of Capital Structure, Journal of Finance, 46, 297- 355.
 • Hovakimian, A. and G. Li, 2012, Is the partial adjustment model a useful tool for capital structure research?, Review of Finance, 16, 733-754.
 • Huang, R. and J. Ritter, 2009, Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44, 237-271.
 • Kayan A. and S. Titman, 2007, Firms histories and their capital structures, Journal of Financial Economics, 83, 1-32.
 • Lemmon, M., Roberts, M., and J. Zender, 2008, Back to the beginning: persistence and the cross-section of corporate capital structure, Journal of Finance 63, 1575-1608.
 • Lucey, B.M., Zhang., Q., 2010. Financial integration and emerging markets capital structure. Journal of Banking and Finance 35, 1228–1238.
 • Mitton, T., 2006. Stock market liberalization and operating performance at the firm level. Journal of Financial Economics 81, 625–647.
 • Myers, S., and N. Majluf, 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information  investors  do  not  have,  Journal  of  Financial  Economics  13,  187-221.
 • Rajan, R., Zingales, L., 1995, What do we know about capital structure: some evidence from international data Journal of Finance 50, 1421–1460.
 • Schmukler, S.L., Vesperoni, E., 2006. Financial globalization and debt maturity in emerging economies. Journal of Development Economics 79, 183–207.
 • Shyam-Sunder, L., and S.C. Myers, 1999, Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure, Journal of Financial Economics 51, 219-244.
 • Strebulaev, I.A., 2007, Do Tests of Capital Structure Theory Mean What They Say? Journal of Finance 62, 1747-1787.
 • Warner, J.B., 1977, Bankruptcy costs: some evidence, Journal of Finance 32, 337-347.
 • Weiss, L.A., 1990, Bankruptcy Resolution: Direct Costs and Violation of Priority of Claims, Journal of Financial Economics 27, 285-314.