Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

23-12-22 web.xrh 0 comment

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική


ΧΡΣΥΧ 01

Διδάσκων: Ε. Τσιριτάκης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να αναδείξει την συμβολή της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης στην διαμόρφωση εναλλακτικών προσεγγίσεων της οικονομικής ανάλυσης, που αφορά επενδυτικές και καταναλωτικές επιλογές. Οι επιλογές των οικονομικών παικτών, ατόμων και επιχειρήσεων, αντανακλούν συμπεριφορές οι οποίες δεν απόλυτα ορθολογικές αλλά ούτε και τυχαίες. Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική συνοψίζει τις συμπεριφορές αυτές με την γενική ονομασία heuristics, και αναλύει την προέλευση τους, αλλά κυρίως μελετά τις επιπτώσεις των συμπεριφορών αυτών σε οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο μάθημα διαπιστώνουν ότι οι επιλογές τους συμπίπτουν με τις προβλέψεις των heuristics και αποκλίνουν από την αυστηρή ορθολογικότητα που απαιτούν τα υποδείγματα της κλασσικής οικονομικής ανάλυσης.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Τα θεμέλια της χρηματοοικονομικής: Η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας
  • Ορθολογικές προτιμήσεις και η συνάρτηση χρησιμότητας
  • Μεγιστοποίηση της αναμενόμενης χρησιμότητας
  • Αποστροφή κινδύνου
 1. Θεωρία της Προοπτικής
  • Παραβίαση των αξιωμάτων της θεωρίας της αναμενόμενης χρησιμότητας
  • Αποστροφή ζημίας
  • Συνάρτηση αξίας και συμπεριφορική στάθμιση
 1. Συναισθηματικά Σφάλματα
  • Υπερεμπιστοσύνη
  • Προικοδότηση (endowment bias)
  • Υφιστάμενη κατάσταση (status quo bias)
 1. Γνωσιακά Σφάλματα
  • Νοητική λογιστική (Mental accounting)
  • Επιβεβαίωση (confirmation bias)
  • Πλαισίωση (Framing)
  • Διαθεσιμότητα (availability bias)
  • Αντιπροσωπευτικότητα  (Representativeness)
   • Conjunction fallacy
   • Base rate neglect
  • Αγκυροβόληση (anchoring bias)
 1. Noise trading and limits to arbitrage

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Γ. Διακογιάννης: Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική: Ψυχολογία-Βιολογία και Επενδύσεις, ΕΚΔΟΣΕΙΣ BROKEN HILL 2022. ΜΕΡΟΣ Α

*Σπύρος Σπύρου: Εισαγωγή στη  Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ 2009.

Σπύρος Σπύρου: Αγορές Κεφαλαίου &Συμπεριφορά Επενδυτή ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ 2022.