Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

15-02-22 web.xrh 0 comment

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία


ΧΡΗΤΕ

Διδάσκων:  Α. Αντύπας
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία αναπτύσσεται ταχύτατα και καλύπτει ένα τεράστιο εύρος από καινοτομίες και εφαρμογές του χρηματοοικονομικού τομέα. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα αναπτυχθούν εργαλεία και έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και παράλληλα συνδέονται με το γνωστικό υπόβαθρο που έχει κατακτήσει ένας φοιτητής της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Η προτεινόμενη θεματολογία περιέχει:

  • Big Data Analytics και Business Intelligence Tools (Power BI)
  • Statistical Learning, Machine Learning και Artificial Intelligence
  • Blockchain και Κρυπτονομίσματα
  • Εκτέλεση Συναλλαγών με Αλγορίθμους – Algorithmic Trading

Οι επιλεγμένες ενότητες είναι τμήμα της βιβλιογραφίας που καλύπτεται από το CFA:

  • CFA Level I: Fintech in Investment Management
  • CFA Level II: Algorithmic Trading and High Frequency Trading

Το περιεχόμενο του μαθήματος επιβάλλει την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι συμμετέχοντες, παράλληλα με την κατανόηση της θεωρίας, θα έχουν την ευκαιρία και να την εφαρμόσουν μέσα από τη χρήση Python και R, επομένως, σημαντικό τμήμα των διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Η/Υ. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση στα συγκεκριμένα εργαλεία καθώς η εκμάθηση τους αποτελεί αντικείμενο των διαλέξεων. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τι θέλουν να δημιουργήσουν και στη συνέχεια να μπορέσουν να το προγραμματίσουν.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Artificial Intelligence Applications in Financial Services, Oliver Wyman
  • An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani
  • Blockchain Technology Overview, Dylan Yaga, Peter Mell, Nik Roby, Karen Scarfone