Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου

16-03-19 web.xrh 0 comment

Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ph.D Cass Business School, City University, London, UK


Γραφείο333
Τηλέφωνο
Emailseraina@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 -
Κωδικός Αναζήτησης MS Teams: nvvcw41

Πληροφορίες

Η Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει λάβει διδακτορικό από το Cass Business School, City University, London, UK (2007), όπου σπούδασε με διδακτορική υποτροφία. Είναι, επίσης, CFA Charterholder. Έχει λάβει M.Sc. in International Securities, Investment and Banking από το ICMA (πρώην ISMA) Centre, University of Reading, UK (2002), καθώς επίσης Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Πριν ενταχτεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 2019, κατείχε ακαδημαϊκές θέσεις στο ESCP Business School-London Campus, στο Henley Business School – University of Reading, και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ των ετών 2007-2019, ενώ υπήρξε ακαδημαϊκή επισκέπτρια στο  Queen Mary University of London μεταξύ 2015-2016, και στο Universidad Carlos III de Madrid το καλοκαίρι του 2018.  Διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία στον χώρο της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.


Έρευνα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της ποιότητας και χειραγώγησης κερδών, της συντηρητικότητας στη λογιστική απεικόνιση, της σχέσης της λογιστικής με τις κεφαλαιαγορές και της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των οικονομικών συνεπειών της υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), όπως επίσης των θεμάτων αποτίμησης επιχειρήσεων που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η έρευνά της έχει παρουσιαστεί σε σειρά από επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιευτεί μεταξύ άλλων περιοδικών στα Journal of Corporate Finance, Accounting and Business Research, International Journal of Accounting, Journal of Financial Services Research, British Accounting Review, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis και Journal of International Financial Management and Accounting. Είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού International Journal of Accounting (από το 2010) και των περιοδικών British Accounting Review και Sustainability Accounting, Management and Policy Journal (από το 2020). Είναι μέλος του European Accounting Association και του CFA Institute.


Μαθήματα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

  • Anagnostopoulou, S.C., Gounopoulos, D., Malikov, K., and Pham, H. (2021) ‘Earnings Management by Classification Shifting and IPO Survival, Journal of Corporate Finance, Volume 66, in press.
  • Anagnostopoulou, S.C., Tsekrekos, A.E. and Voulgaris, G. (2021) ‘Accounting Conservatism and Corporate Social Responsibility’, The British Accounting Review, in press.
  • Anagnostopoulou, S.C., Ferentinou, A.C., Tsaousis, P., and Tsekrekos, A.E. (2018) ‘The Options Market Reaction to Bank Loan Announcements’, Journal of Financial Services Research, 53 (1), pp. 99-139.
  • Anagnostopoulou, S.C. (2017) ‘Accounting Quality and Loan Pricing: The Effect of Cross-Country Differences in Legal Enforcement’, The International Journal of Accounting, 52 (2), pp. 178-200.
  • Anagnostopoulou, S.C., and Tsekrekos, A.E. (2017) ‘The Effect of Financial Leverage on Real and Accrual-based Earnings Management’, Accounting and Business Research, 47 (2), pp. 191-236.
  • Anagnostopoulou, S.C., and Tsekrekos, A.E. (2015) ‘Earnings Management in Firms Seeking to Be Acquired’, The British Accounting Review, 47 (4), pp. 351-375.