👀 Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου

21/1/2022 Σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ: 2293/Ζ1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Η διενέργεια … Συνεχίστε να διαβάζετε το 👀 Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου.