Πρόγραμμα Σπουδών

08-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πρόγραμμα Σπουδών


.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Ακαδημαϊκό Έτος 2008 – 2009

arrow Χειμερινό Εξάμηνο

  arrow Εαρινό Εξάμηνο

   arrow Κανονισμός Σπουδών (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας)
   arrow Αίτηση Πιστοποιητικού (Έντυπο Γραμματείας)
   arrow Πρόγραμμα Σπουδών 2008-2009
   arrow Αναθέσεις και Συγγράμματα Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009
   arrowΓραμματεία

      

     ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

      

     arrow ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
     arrow ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
     arrow Αίτηση και Συστατική Επιστολή
     arrow Κανονισμός Σπουδών
     arrow Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη
     arrow Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
     arrow Αίτηση Πιστοποιητικού ΠΜΣ με ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη (Έντυπο Γραμματείας)
     arrow Αίτηση Πιστοποιητικού ΠΜΣ με ειδίκευση: Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (Έντυπο Γραμματείας)
     arrow Νομικό Πλαίσιο (Νέο ΦΕΚ Λειτουργίας 2008, ΦΕΚ 2005, ΦΕΚ 2000, ΦΕΚ 1998, ΦΕΚ 1995)
     arrow Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ΦΕΚ 148 A’/16.7.2008, 26.6.2008
     arrow Ακαδημαϊκό Έτος 2008 – 2009, Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, β’ εξάμηνο 
     arrow Ακαδημαϊκό Έτος 2008 – 2009, Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης» για Στελέχη, β’ εξάμηνο
     arrowΓραμματεία

     .

     ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

       

       

       

       

       

      .

      .