Διδακτορικό Πρόγραμμα – Μαθήματα

07-07-09 web.xrh 0 comment

Μαθήματα


Α΄ Εξάμηνο

    * Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων, με έμφαση στη Θεωρία Συμβολαίων
    * Ποσοτικές Μέθοδοι
    * Οικονομετρία
    * Χρηματοοικονομική Ι – Θεωρία Αποτιμήσεως Αξιογράφων
    * Ακαδημαϊκό Σεμινάριο
    * Διδακτορικό Σεμινάριο

 

Β΄ Εξάμηνο

    * Ανάλυση Χρονοσειρών
    * Χρηματοοικονομική ΙΙ – Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
    * Χρηματοοικονομική ΙΙΙ – Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου
    * Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι
    * Ακαδημαϊκό Σεμινάριο
    * Διδακτορικό Σεμινάριο

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε τάξεως του διδακτορικού προγράμματος, κατά περίπτωση προσφέρεται στο δεύτερο έτος ένα επιπλέον μάθημα με τίτλο

    * Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ 

14/02/17 Διδακτορικό: πρόγραμμα διδασκαλίας β’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017