Προπτυχιακό, Λογιστική & Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάεων, Ακύρωση διαλέξεων

18-05-10 web.xrh 0 comment

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Tα μαθήματα «Λογιστική» και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάεων» με διδάσκoυσα την κα Α. Μπότσαρη δεν θα πραγματοποιηθούν τις κάτωθι ημερομηνίες λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο:

 

  • Πέμπτη 20/05/2010
  • Παρασκευή 21/05/2010