Σαμαρτζής Παναγιώτης

30-11-10 web.xrh 0 comment

Σαμαρτζής Παναγιώτης


Samartzis

Εκπαίδευση:

2010-ΣήμεραPh.D. in Financial Econometrics
University of Piraeus
Department of Banking & Financial Management
Τίτλος: Essays on Rationality, Causality and Explanation in Economics and Econometrics
2009-2010MS.c. in Mathematics & Finance
Imperial College
Department of Mathematics, (Distinction)
2003-2009BS.c. in Mathematics
University of Athens
Department of Mathematics