Προπτυχιακό, Μαθήματα επιλογής 4ου εξαμήνου (2001-2006)

03-03-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου Χ01 – Χ06 που οφείλουν μάθημα επιλογής για το 4ο εξάμηνο μπορούν να επιλέξουν από τις προσφερόμενες επιλογές του 6ου και του 8ου εξαμήνου σπουδών. Οι ανωτέρω φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν το μάθημα της επιλογής και στο διαδίκτυο και στη γραμματεία.