Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, Αλλαγή διαλέξεων

03-03-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιμων προς διδασκαλία αιθουσών, ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του μαθήματος Εμπορικό Δίκαιο, τα μαθήματα αναπλήρωσης που είχαν ανακοινωθεί για την Πέμπτη 10.03.2011 και 17.03.2011 δεν θα πραγματοποιηθούν αλλά θα γίνουν και για τα δύο κλιμάκια την Δευτέρα, 14.03.2011 (16.00-18.00, αίθουσα 203) και την Δευτέρα, 21.03.2011 (16.00-18.00, αίθουσα 203).

Κατά τα λοιπά ισχύει το πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου που έχει ανακοινωθεί.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται τακτικά για τις ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα μέσω των αναρτήσεων στη Γραμματεία αλλά και μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος