Προπτυχιακό, Οικονομική της Πληροφορίας, αλλαγή ωρών διδασκαλίας

02-12-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα επιλογής «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» θα διδάσκεται αντί Τετάρτης 10.00 – 12.00 ΓΛ 205, κάθε ΤΡΙΤΗ 18.00-20.00 ΓΛ 305.
Από το Γραφείο Προέδρου