Προπτυχιακό, Οικονομική της Πληροφορίας, Εξεταστέα ύλη

09-02-12 web.xrh 0 comment

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 

Η εξέταση του μαθήματος θα βασισθεί στις διανεμόμενες σημειώσεις στην ιστοσελίδα
http://epikouros.unipi.gr/eclass/FBA118/index.php
και στις παραδόσεις του μαθήματος στο αμφιθέατρο. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε δυο φακέλους σημειώσεων, οι “Νέες Σημειώσεις” και οι “Παλαιές Σημειώσεις”.

Οι αποδείξεις είναι εντός ύλης εκτός από εκείνες που έχουν αναφερθεί από εμένα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ότι δεν θα ζητηθούν.

 

Ο εισηγητής

Δ.Βολιώτης