Προπτυχιακό, Αποτίμηση Αξιογράφων, Δευτέρας 12/3/2012

06-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα επιλογής “Αποτίμηση Αξιογράφων” της Δευτέρας 12/3/2012 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

 

Από το Γραφείο Προέδρου