Προπτυχιακ​ό, Οικονομετρ​ική Ανάλυση Χρονοσειρώ​ν, Αλλαγή

28-02-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα «Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών» θα γίνεται την Παρασκευή και ώρα 16.15-18.00 αντί 10.15-12.00 στο Dealing Room (αίθουσα 325).