Προπτυχιακό, αναπλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων Λέκτορα Ν. Εγγλέζου

10-12-13 web.xrh 0 comment

 

 

10/12/2013

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι οι αναπληρώσεις των μαθημάτων του Λέκτορα Ν. Εγγλέζου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

 

  • Μαθηματικά Ι : Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, Αίθουσα 203, Ώρα 16:00-18:00
  • Στατιστική Ι : Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, Αίθουσα 203, Ώρα 16:00-18:00

 

 

Από το Γραφίο Προέδρου