Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

15-12-14 web.xrh 0 comment

15/12/2014

Το μάθημα 3ου εξαμήνου “Εμπορικό Δίκαιο” κάθε Πέμπτης θα διεξάγεται στην αίθουσα 101 αντί της προγραμματισμένης 001, ίδια ώρα.