Προπτυχιακό, ΠΣΕ, ώρες διδασκαλίας

12-10-15 web.xrh 0 comment

12/10/2015

Το μάθημα 3ου εξαμήνου “Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος” θα διδάσκεται κάθε:

  • Δευτέρα, 12:15-14:00, αίθουσα 105 (ως έχει)
  • Τετάρτη, 12:15-14:00, αίθουσα Π. Αμφ. (αντί 14:15-16:00 στην 107)