Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Διοικητική, αλλαγή αιθουσών

21-10-15 web.xrh 0 comment

21/10/2015

Το μάθημα 3ου εξαμήνου “Χρηματοοικονομική Διοικητική” θα διδάσκεται ως εξής:

  • Τρίτη 08:15 – 10:00, αίθουσα 202 (αντί 203)
  • Πέμπτη 12:15 – 14:00, αίθουσα 106 (αντί 105)

Από το Γραφείο Προέδρου