Προπτυχιακό, Μακρο ΙΙ και Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές, ακύρωση διαλέξεων Παρασκευής 4/3/2016

03-03-16 web.xrh 0 comment

3/3/2016

Οι διαλέξεις των μαθημάτων: “Μακροοικονομική ΙΙ” και “Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές” της Παρασκευής 4/3/2016, δεν θα πραγματοποιηθούν.