Προπτυχιακό, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονοικής ΙΙ, έκτακτη ανακοίνωση

03-03-16 web.xrh 0 comment

3/3/2016

Λόγω έκτακτου προβλήματος, ο καθηγητής κος Γκίκας Χαρδούβελης δεν θα μπορέσει να δεχθεί σήμερα τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για το μάθημα επιλογής “Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ“.

Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 7/3/2016, 4:00μμ-6:00μμ στο γραφείο του καθηγητή. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μελετήσουν το συνημμένο κείμενο, το κείμενο που έχει αναρτηθεί στη σελίαδα του μαθήματος και να έχουν μαζί τους αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας τους.