ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ REPEC, Σεπτέμβριος 2016

21-10-16 web.xrh 0 comment

  21/10/2016


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναγνωρίζεται στα κορυφαία διεθνώς.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 ήταν 20ο διεθνώς, σε σύνολο 412 τμημάτων, στην κατάταξη του RePEC και 7ο στην Ευρώπη  (http://ideas.repec.org/top/top.finecon.html).

Top 25% Financial Economics and Finance Departments, as of September 2016

Rank

Institution Score Authors Author shares
1 Finance Department, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania (USA)

2.06 27 22.33
2 Finance Department, Stern School of Business, New York University (NYU)

New York City, New York (USA)

2.39 17 12.2
3 Department of Finance, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University

Evanston, Illinois (USA)

3.32 17 15.4
4 Tinbergen Instituut

Amsterdam, Netherlands

3.48 140 41.99
5 Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Madrid, Spain

4.12 23 20.03
6 Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, China

6.28 38 37.24
7 Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF)

Napoli, Italy

7.03 47 25.94
8 Finance Unit, Harvard Business School, Harvard University

Cambridge, Massachusetts (USA)

7.71 10 8.66
9 Finance Group, Anderson Graduate School of Management, University of California-Los Angeles (UCLA)

Los Angeles, California (USA)

10.06 7 6.99
10 Swiss Finance Institute

Genève/Zürich, Switzerland

10.87 29 11.87
11 Department of Finance, Fisher College of Business, Ohio State University

Columbus, Ohio (USA)

12.24 2 2
12 Financial Institutions Center, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania (USA)

13.75 9 3.68
13 Finance Department, Wallace E. Carroll School of Management, Boston College

Chestnut Hill, Massachusetts (USA)

14.21 11 10.01
14 Finance Area, Fuqua School of Business, Duke University

Durham, North Carolina (USA)

14.8 9 7.5
15 Volatility Institute, Stern School of Business, New York University (NYU)

New York City, New York (USA)

16.36 3 1.61
16 Finance Department, London School of Economics (LSE)

London, United Kingdom

19.5 9 5.91
17 Department of Finance, College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign

Urbana-Champaign, Illinois (USA)

21.85 7 5.09
18 Finance Department, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland

College Park, Maryland (USA)

21.98 6 5.86
19 Dipartimento di Finanza, Università Commerciale Luigi Bocconi

Milano, Italy

22.67 18 11.88
20 Department of Banking and Financial Management, University of Piraeus

Piraeus, Greece

24.52 17 15
21 School of Banking and Finance, UNSW Business School, UNSW (Australia)

Sydney, Australia

24.58 12 11.62
22 Department of Finance, McCombs School of Business, University of Texas-Austin

Austin, Texas (USA)

24.61 4 3.5
23 Institut für Banking und Finance (Institut für Schweizerisches Bankwesen), Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich

Zürich, Switzerland

24.66 11 7
24 School of Finance, Universität St. Gallen

Sankt Gallen, Switzerland

24.9 35 32.65
25 Bendheim Center for Finance, Department of Economics, Princeton University

Princeton, New Jersey (USA)

25.52 5 3.01
26 Department of Finance, Kelley School of Business, Indiana University

Bloomington, Indiana (USA)

25.87 5 5
27 Department of Quantitative Finance, National Tsing Hua University

Hsin-Chu, Taiwan

26.55 12 11.59
28 Centre d’Économie de l’Université Paris-Nord, Université Paris-Nord (Paris XIII)

Paris, France

28.32 39 35.6
29 International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)

Kuala Lumpur, Malaysia

29.42 31 29.09
30 Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

Wrocław, Poland

29.42 16 13.22
31 Department of Finance, Graduate School of Business, DePaul University

Chicago, Illinois (USA)

29.68 7 5.67
32 Finance, Rotman School of Management, University of Toronto

Toronto, Canada

30.03 8 7.75
33 Faculty of Finance, Cass Business School, City University

London, United Kingdom

30.7 10 9.85
34 Facultatea de Finante, Asigurari, Banci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Bucureşti, Romania

32.82 72 66.31

……………