Προπτυχιακό, δήλωση μαθήματος «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική»

26-10-16 web.xrh 0 comment

26/10/2016

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες αντιμετώπισαν πρόβλημα στη δήλωση του μαθήματος επιλογής «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική», να προσπαθήσουν εκ νέου.

Το σύστημα αποκαταστάθηκε.