Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος, Διορθώσεις βιβλίου

31-03-17 web.xrh 0 comment

31/3/2017

Οι βασικές διορθώσεις στο βιβλίο του B. Tuckman “Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος”, στο συνημμένο αρχείο.

Στο βιβλίο υπάρχουν επιπλέον αρκετά τυπογραφικά λάθη που ωστόσο δεν επηρρεάζουν το περιεχόμενο του νοήματος.