Προπτ, ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

12-01-18 web.xrh 0 comment

12/1/2018

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΗ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΔΕ (παλαιό πρόγραμμα), ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

1. Basic Business English (by Sivridou)

κεφ.  5-29 σελ. 41-200, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερομένων κεφαλαίων, σελ.246-257.

 

ΥΛΗ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. Mormori, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE. Φαίδιμος . Chapters: 7 and 8 (Orders, Complaints and Adjustments)

2. Sivridou, F., Tombrou, C., Iakovos, A. SKILLS and FUNCTIONS in BUSINESS ENGLISH, Φαίδιμος

Part II, Chapters: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26

 

ΥΛΗ 5  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σημειώσεις

2. MORMORI, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE Φαίδιμος  chapters: 11 & 12 (Agency, Shipping and Transportation)

3. DIAMANTIS, G. ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION, Φαίδιμος  chapters:3, 4, 5, 6.

4. SIVRIDOU, F., TOMBROU, C. IAKOVOS, A. SKILLS & FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH Φαίδιμος  Part II Chapters: 3, 4, 7, 16, 23