Προπτυχιακό, Ερωτηματολόγιο Νευροχρηματοοικονομικής

28-11-18 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε τους φοιτητές του Προπτυχιακού να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο του παρακάτω συνδέσμου για το μάθημα της Νευροχρηματοοικονομικής.

Ερωτηματολόγιο Νευροχρηματοοικονομικής