Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έρευνας πορείας αποφοίτων 2017 – 2019

21-02-20 eperan 0 comment

Έχετε αποφοιτήσει 🎓 από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – University of Piraeus το διάστημα 2017 – 2019

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην καθιερωμένη #Έρευνα_Επαγγελματικής_Πορείας των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Η έρευνα διεξάγεται από το Career Office – University of Piraeus και στόχος της είναι η συλλογή στοιχείων που θα ενισχύσουν:
📎τη διαμόρφωση αξιόπιστων συμπερασμάτων αναφορικά με το βαθμό και την ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου, την επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα του πληθυσμού των αποφοίτων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς και κλάδους.
📎την απόκτηση καλύτερης εικόνας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας μετάβασης και των προβλημάτων επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων.
📎την ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενημέρωσης και στήριξης των φοιτητών από παλαιότερους αποφοίτους του Πανεπιστημίου μας.
📎τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των αποφοίτων του Γραφείου Διασύνδεσης.

📍Το Career Office – University of Piraeus διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο με απόλυτη σοβαρότητα και εχεμύθεια. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και δε θα υπάρξει καμία ταυτοποίηση ατόμων και στοιχείων, σε οποιαδήποτε συμπεράσματα προκύψουν από την έρευνα αυτή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας στην επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας.😀

https://www.surveymonkey.com/r/5ZBXFSY