📌Αναβολή Ορκωμοσίας Προπτυχιακού, 10 Μαρτίου 2020

03-03-20 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την Αναβολή Ορκωμοσίας Προπτυχιακού που ήταν προγραμματισμένη γι τις 10 Μαρτίου 2020.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 10 03 2020