Προπτ, Πρόοδος στην Οικονομετρία, ύλη

30-05-20 eperan 0 comment

Ύλη είναι το 2ο, 3ο και 4ο μέρος των σημειώσεων μαζί με τις 2 ασκήσεις, που είναι αναρτημένα στο eclass.