Προπτ, Αποτίμηση Αξιογράφων, αλλαγή στην ώρα των διαλέξεων

01-04-21 eperan 0 comment

Το μάθημα επιλογής “Αποτίμηση Αξιογράφων” θα πραγματοποιείται στο εξής κάθε Τρίτη 16:15-20:00.