Προπτ, φροντιστηριακά μαθήματα στη Στατιστική ΙΙ

12-06-21 eperan 0 comment

12/6/2021

Τα φροντιστηριακά μαθήματα στη Στατιστική ΙΙ ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου και θα πραγματοποιούνται καθημερινά, μέχρι και την εξέταση του μαθήματος, από τις 9:00πμ έως και τις 4:00μμ.

Τα φροντιστήρια θα πραγματοποιήσει ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος κος Βασίλειος Ναστούλης.

Παρακαλούμε να μπαίνετε στο Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arafiqOHMYt1Lt4TrmQCO-ylETqxSUKFzg5ZmvYoazBw1%40thread.tacv2/1623406983379?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%2237425fe6-f130-4f59-a1b8-bc21b58ab961%22%7d

 

Σκοπός των φροντιστηριακών μαθημάτων είναι να καλυφθούν οι τυχόν απορίες σας και να προετοιμαστείτε καλύτερα για τις εξετάσεις.

 

Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στην εξεταστική σας!

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής