Προπτυχιακό: Ενημέρωση για παραλαβή πτυχίων

20-07-21 eperan 0 comment

20/7/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους απόφοιτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, που ανακηρύχθηκαν έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, ότι:

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων της πολιτείας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και προς αποφυγή του συνωστισμού, δεν θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες με φυσική παρουσία των αποφοίτων λόγω απουσίας κατάλληλου ανοικτού χώρου.

Κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την πραγματοποίηση των ορκωμοσιών, όποιος απόφοιτος επιθυμεί να παραλάβει τον τίτλο του,  μπορεί να απευθυνθεί με αίτησή του στο email της Γραμματείας του Τμήματος xrh-secr@unipi.gr, δηλώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχει σε επόμενη τελετή ορκωμοσίας.

Η παραλαβή των πτυχίων και των λοιπών εγγράφων περάτωσης σπουδών, θα γίνεται αυστηρά και αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, για το οποίο θα ενημερώνονται οι απόφοιτοι με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία, μετά την παραλαβή του αιτήματος τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση κατά την προσέλευση τους στη Γραμματεία, αναγράφοντας τον θεσμοθετηθέντα όρκο του Τμήματος και δηλώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχουν σε επόμενη τελετή ορκωμοσίας, όποτε αυτή οριστεί.

Σημειώνεται ότι, τα ραντεβού μπορούν να κλειστούν από τώρα και μέχρι το τέλος Ιουλίου 2021 και ξανά από την 1 Σεπτεμβρίου 2021, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά τους αποφοίτους που ανακηρύχθηκαν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 και Ιουνίου-Ιουλίου 2021. Οι εν λόγω απόφοιτοι θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση σχετικά με τις ορκωμοσίες που τους αφορούν.