Προπτ, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 – Τα Αγγλικά 5 αφορούν τα μητρώα έως και Χ18

02-09-21 eperan 0 comment

2/9/2021

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 – Τα Αγγλικά 5 αφορούν τα μητρώα έως και Χ18

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές ότι, για την εξέταση του μαθήματος Αγγλικά 5, εκ’ παραδρομής αναφέρθηκε ότι αφορά τα μητρώα έως και Χ17, το οποίο και διορθώνουμε στο σωστό, δηλαδή ότι η εξέταση του μαθήματος Αγγλικά 5, αφορά τα μητρώα έως και Χ18.

Εκ της Γραμματείας