Προπτ, Εργαστήριο Τραπεζικής, αλλαγές στις αίθουσες διδασκαλίας

11-03-22 eperan 0 comment

11/3/2022

Καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου, οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής Εργαστήριο Τραπεζικής θα πραγματοποιούνται ως εξής:

  • Δευτέρα 08:15-10:00 στην αίθουσα 001 (ως έχει) και
  • Παρασκευή 08:15-10:00 στην αίθουσα 339 (αντί 105)